İSLAM ANSİKLOPEDİSİALIN YAZISI

Talih, kader, mukadderât.

Alın yazısı, daha doğmadan önce insanın başına gelecek şeylerin Cenâb-ı Allah tarafından takdir edilmesi, insanın başına gelecek şeylerdir. Buna kader de denir. (Geniş bilgi için bk. Kaza-Kader bak .