Çocuklara Dini Bilgiler


Fatiha Suresi

 
Dinlemek için
 

Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na'büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym, sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn"

 

Meali: Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. O Rahman ve Rahîmdir. Ceza gününün hakimidir. (Allah'ım) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Nimete mazhar ettiğin kimselerin yolunu; gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil (ya Rabbi!). (âmiin).

 

Okunduğu yerler:

1) Her namazın ilk rek'atınde sübhâneke'den sonra,

2) Her namazın her rekatında ayakta iken (kıyam) okunur..