Çocuklara Dini Bilgiler


Namaz Duaları

Sübhaneke

             

Süb haanekellahümme Ve bihamdik * Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük * (Ve celle senâaük**) Velâailahe gayrük)
** Ve celle senâaük yalnızca cenaze namazlarında okunur..

Allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin azametin çok yücedir. (Senin şanın yücedir) ve senden gayri hjiçbir ilâh yoktur.

Tehiyyat

  

Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü  esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn * Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh

Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın  sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve (yakinen bilirim) ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allh'ın kulu ve Resûlüdür.

Allahumme Salli

 

Allahümme salli alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd

Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline , Hz. İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle

Allahumme Barik

 

Allahümme barik alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd

Allah'ım  Hz. Muhammed ve âline , Hz. İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

Rabbenâa Âatina

 

Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa  azâabennâar

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru

Rabbenâağfirlii

 

Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.
 

KUNUT DUÂLARI

Bu duâlar Vitir namazının son rek'atında fatihadan sonra okunan âyetin sonunda  tekrar tekbir alındıktan sonra okunur.

MANASI

Allâh'ım: Biz Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzı olduğun şeylere bizi hidâyet etmeni isteriz. Allâh'ım, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz işlerimizde Sana dayanır ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayırların Sen'de olduğunu ikrar ederiz; verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden fâcirleri bırakır ve ondan ayrılırız, onunla olan rabıtamızı keseriz.MANASI

Allâh'ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kılarız ve Sana yalvarırız, yalnız Sana secde eder, yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbâdetini sevinçle yaparız, rahmetini ve ihsanının devamını ve çok olmasını dileriz. Yasak ettiklerini yapamaz ve azabından korkarız. Şüphe yok ki, azabın kâfirlere ulaşır.
Ses dosyaları Internet Explore ve Google Chrome de çalışır.