Çocuklara Dini Bilgiler


 

Temel Bilgiler

 

Çocuklar

. Daima ve heryerde Allah'ın kontrolü altında olduğunuzu unutmayınız.

.  Allah'ı çok çok zikrediniz.

.  Allah'a koşunuz ve O'nun yolundan ayrılmayınız.

.  Yalnız ona ibadet ediniz ve yalnız ondan yardım isteyiniz.

Unutmayın ki; kudret ve kuvvet sahibi yalnız Allah'tır. Ve O, herşeye kâdirdir.

 

Ben küçük bir müslümanım  .

Allah'a ve Rasûlü'ne itâat ediyorum.  .

Allah Teâla'yı ve Hz. Muhammed (sav)'i çok seviyorum.

Anne ve Babamın kalblerini kırmıyor, benden istemiş oldukları herşeyi yerine getiriyorum.

Onlara "öf" bile demiyor, çok iyi davranıyorum.  .

Kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı ve bütün müslümanları seviyorum.

Büyüklerime hürmet, küçüklerime sevgi ve muhabbet gösteriyorum.  .

Her zaman doğru konuşmaya çalışıyorum, yalandan nefret ediyorum.  . 

İnsanların hak ve hukukunu gözetmeye çalışıyorum.

İslamın yasak etmiş olduğu kötü ve yüz kızartıcı fiilerden şiddetle kaçınıyorum.

Ve etrafımdaki insanların da, böyle hareket etmeleri için gayret sarfediyorum.  . 

Bütün müslümanlara hürmet ediyor, hiçbirine karşı kötü söz söylemiyorum. Çünkü müslüman; iyi insan, güzel konuşan, herkese örnek olan, Allah'a ve Resûlüne gönül veren insan demektir.

Zayıf ve yardıma muhtaç olan insanların yardımına koşuyorum.

Kuşlara ve hayvanlara karşı iyi davranıyor, onlara işkence etmiyorum.  . 

Allah'ın sev dediklerini seviyor, sevme dediklerini sevmiyorum.  . 

Kur'an-ı Kerim'i daima okuyorum. Çünkü o, Allah Teâla'nın kitabıdır.  . 

Kur'an'ın içindeki bütün hükümlere inanıyorum. Çünkü o hükümlerin hepsi Allah'ın kelâmıdır.

Allah'ın kelâmı ise eskimez ve değişmez.  .

Yüce dinim İslam'ın emirlerini hayatımın her safhasında uygulamaya çalışıyorum. Çünkü "müslüman" adını taşıyorum. 

Sorular ve Cevaplar

Ekmeği kim yapıyor? (Fırıncı)

Elbiseyi kim dikiyor? (Terzi)

Sandalyeyi kim yapıyor? (Marangoz)

Baltayı kim yapıyor? (Demirci)

 

Her şeyi yaratan Allah'dır

Gören gözlerimizi kim yarattı?

İşiten kulaklarımızı kim yarattı?

Yiyen ve öğüten dişlerimizi kim yarattı?

Konuşan dilimizi kim yarattı?

Yeri ve göğü kim yarattı?

İnsanları ve hayvanları kim yarattı?

Güneşi ve ay'ı kim yarattı?

Allah Teâla her şeye kadirdir

Yıldızları ve gezegenleri düşmekten koruyan Allah Teâlâ'dır

Kuşlara nasıl uçacaklarını öğreten Allah Teâla (cc)'dır.

Balıklara nasıl yüzeceklerini, pınarların yerden nasıl fışkıracağını ve nehirlerin nasıl akacağını öğreten Allah Teâlâ'dır.

Rüzgarı gönderen Allah Teâlâ'dır

Bulutları ve yağmurları vasıtasıyla ormanları, tarlaları ve ovaları sulayan Allah Teâlâdır.

Küçücük tohumlardan ve çekirdeklerden büyük büyük ağaçlar ve bitkiler meydana getiren Allah Teâlâ'dır.

Güzel güzel çiçekleri, tatlı hurmalara ve tatlı meyvelere çeviren ve onlara çeşitli koku ve tatlılık veren Allah Teâlâ'dır.

Allah Teâlâ, her şeye kâdirdir.

 

Herşeyin sahibi Allah Teâlâ'dır

Gök ve onda mevcut olan her şeyin güneşin, ayın yıldızların ve gezegenlerin sahibi Allah Teâlâ'dır.

Yer ve onda mevcut olan herşeyin, dağların, denizlerin, nehirlerin ve ovaların sahibi Allah Teâla'dır.

İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve kainattaki bütün canlı cansızların sahibi Allah Teâla'dır.

Yerde ve gökte olan her şeyin sahibi Allah Teâlâ'dır.

 

Allah Teâlâ birdir

Allah Teâlâ birdir, - Hâşa- O'nun anası ve babası yoktur.

Allah Teâlâ birdir, - Hâşa- O'nun çocuğu yoktur.

Allah Teâlâ birdir, - Hâşa- O'nun benzeri yoktur.

Allah Teâlâ birdir, - Hâşa- O'nun ortağı yoktur.

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Amellerin en üstünü, sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğine de Allah için düşman olmaktır."

 

Peygamberim Hazreti Muhammed (sav)

Allah ve Peygamber sevgisi; dinimizin esası, Allah'a varmanın en kestirme yoludur...  Bu ciddi sevginin anlamı, Allah'ın emir ve yasaklarına, Peygamberimiz (sav)'in buyruklarına ve sünnetine uymaktır.

O halde ey çocuklar!

Kalplerinizi yalancı sevgilerden temizleyiniz!  Allah ve peygamber sevgisinden üstün bir sevgi tanımayınız!

 Peygamberimiz (sav)'in Küçüklüğünde Sahip Olduğu Ahlâk

Sevgili çocuklar,

Peygamberimiz (sav) küçüklüğünde güzel ahlâkla ve kerim sıfatlarla anılırdı. Çünkü O, daima doğru söylerdi, yalan söylemezdi.

İnsanlar emanetlerini ve kıymetli eşyalarını onun yanına bırakırlardı. Ve istedikleri zaman da bıraktıkları gibi alırlardı. Çünkü onun en büyük sıfatı "el-Emin", yani "güvenilir" olmasıydı.

Peygamberimiz (sav) çobanlık yapardı. Ve rızkını elde etmek için ticaretle de uğraşırdı. Aktifliği ve çalışmayı çok severdi.

Kimseye kızmaz ve kimseye kötü söz söylemezdi. Güzel edebi sebebiyle daima iyi muamelede bulunurdu. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Affetmek onun şiarı olduğu için, kendisine kötülük edenleri affederdi.

Peygamberimiz (sav) yetim kimselere iyilikte bulunurdu. Zayıflara, fakirlere ve muhtaçlara yardım ederdi. Değil insanlara, hayvanlara dahi eziyet etmezdi. O cömert ve pek merhamet sahibi idi.

Evet sevgili çocuklar,

Siz de daima doğru, güvenilir, yalan söylemeyen, başkalarına haksızlık etmeyen, çalışkan, affedici ve edebli olmalısınız. Olmalısınız ki, Resûlullah (sav)'in ahlâkıyla ahlâklanasınız.

 

Sevgili Çocuklar!

Bizler müslümanız, elhamdülillah... Dünyada bir insanın sahip olabileceği en kıymetli özelliği müslümanlıktır.

Müslümanlığımızı korumanın tek yolu vardır, o da dinimizi öğrenmek ve öğrendiklerimizi yaşantımıza tatbik etmektir. Eğer öğrendiklerimizi yaşantımızda uygulamazsak müslümanlığımızı ve bir günde İmânımızı kaybedebiliriz.

İmânı olmayanlar cehenneme giderler. Cehennem cezâ çekme yeridir. Müslümanlar da cennete giderler. Cennet insanın her arzusunun verildiği yerdir. Gönlünüzde ne arzu ediyorsanız bunların hepsini cennette göreceksiniz. Cennette bir şeye sahip olmak için paraya gerek yok. Bu, Allah'ın sevdiği kullarına birer ikramı olacaktır.

Mesela, babanız size sınıfınızı geçtiniz, diye mükâfat olarak aldığı bisikleti size verdiğinde sizden para alıyor mu? İşte Allah da, iyi kullarını cennette böyle mükafatlandıracak. Iyi kul olmak için müslüman olmak ve müslümanca yaşamak şarttır.

İbâdetsizlik itaatsizliktir

 

Çocuklar!

Sevgili Peygamberimiz: "Müslüman ile kâfir arasında en büyük fark namazdır.

Namazını terk eden kâfirler gibi yaşar." buyurmuştur. Onun için sakın namazı ihmal etmeyiniz. Anneniz babanız namaz kılmıyorlarsa onları ikaz ediniz. O zaman Allah sizi daha çok sever. Cennetiyle mükafatlandırır sizleri. Cennet en güzel bir yerdir. Kim istemez oraya gitmeyi? Şu kâfirlere bakın. Şeytana uymuşlar cehenneme talim ediyorlar.

Birde ibâdetsiz müslümanlara acıyoruz. İbâdetsizlik çok büyük eksikliktir. İbâdet etmeyen Allah'a itaat etmiyor demektir.

Anneniz size "Git bakkaldan ekmek al" dese siz de almasanız, anneniz sizi sevmez değil mi? Çünkü annenizin sözünü tutmadınız. Allah da namaz kıl, oruç tut, cihad et diye emrediyor. Bir insan bunları yapmazsa Allah da böylelerini sevmez.

Çünkü; İbadetsizlik itaatsizliktir.

 

Söyle bakalım

- Sen kimin kulusun?

- Allah'ın kuluyum.

- Kimin ümmetindensin?

- Hz. Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin ümmetindenim.

- Dinin nedir?

- İslâm

- Kitabın nedir?

- Kur'an-ı Kerim

- Kıblen neresidir?

- Kâbe.

- Nereden geldin nereye gideceksin?

- Allah'tan geldim yine Allah'a döneceğim.

- Niçin geldin?

- Allah'ıma kulluk yapmak için geldim.

- Dünyaya ne olarak geldin?

- Müslüman olarak geldim. Zira her doğan kimden doğarsa doğsun, müslüman olarak doğar. Bulüğ çağından sonra doğduğu dinden ayrılanlar kâfir olur. Kâfirler ebedi cehennemliklerdir.

- Ne zamandan beri müslümansın?

- Kaalû belâ zamanından beri müslümanım.

- Kaalû belâ ne demektir?

- Cenâb-ı Hakk (Celle Celalühü) Hz. Adem'i yarattıktan sonra zerrecikler halinde bulunan insan zürriyetini Hz. Adem'in sulbünden çıkararak ruhlarımıza hitab edip buyurdu ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"  Ruhlarımız da "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ancak sana kulluk eder, senden yardım dileriz. Emirlerini sapmadan, saptırmadan yerine getiririz..." dediler. Işte bu konuşmanın olduğu zamana "Kaalû Belâ" denir. Bu konuşma dünyada Hz. Adem yaratıldıktan sonra olmuştur. Ruhların İmânı da o zaman gerçekleşmiştir.

- Bizim önderimiz, örnek alacağımız rehberimiz kimdir?

- Bizim önderimiz, örneğimiz, rehberimiz gelmiş ve gelecek bütün insanların en yücesi: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizdir.

- Peygamberimiz nerede doğdu?

- Mekke'de doğdu.

- Babasının adı nedir?

- Abdullah.

- Annesinin adı nedir?

- Âmine.

- Süt annesinin adı nedir?

- Halime

- Peygamberimiz hangi tarihte doğdu?

- 12 Rebiülevvel 571 Pazartesi gecesi Mekke'de doğdu.

- Hangi tarihte nereye hicret etti?

- 622'de Medine-i Münevvere'ye hicret etti.

- Medine-i Münevvere'ye gelir gelmez ne yaptı?

- İslam devletini kurdu.

- Kaç yaşında peygamberlik geldi.?

- 40 yaşında.

- Peygamberlik kaç sene devam etti?

- 23 sene devam etti.

- Peygamberimiz kaç yaşında vefat etti?

- 63 yaşında Medine'de vefat etti.

- Peygamberimiz nerede yatıyor.

- Medine-i Münevvere'de yatıyor.

- Peygamberimizin kaç çocuğu vardı?

- Yedi çocuğu vardı. Bunlardan üçü erkek dördü de kız idi. İbrahim Kâsım, Abdullah, Zeynep, Rükiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma.

- Kelime-i Tevhid'i söyleyiniz.

- Lâ ilâhe illallah Muhammedürrasûlüllah. (Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhammed (sav) O'nun peygamberidir.)

- Kelime-i Şehâdet'i söyleyiniz.

- Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü. (Ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilâh yoktur; Muhammed (sav) O'nun kulu ve peygamberidir.)

- İslâm nedir?

- İslam, Allah'ın son din olarak vahyettiği ilâhi nizamın adıdır. Müslümanın dünyasını İslam ile ayarlamayanlar hiç bir zaman mutlu olamazlar.

- Sahâbe, Muhâcir, Ensâr ve Tabiin kimlere denir?

-Sahâbe: Peygamberimizi en az bir defa olsun gözüyle görüp sohbetinde bulunan müslümana denir. Ashab da sahabeler demektir.

Muhâcir: Kafirlerin zulümlerinden, Mekke'den Medine'ye hicret eden müslümanlara denir.

Ensâr: Mekke'den Medine'ye gelen müslümanlara yardım eden Medine'li müslümanlara denir.

Tabiin: Peygamberimizi gören müslümanları gören, müslümanlara denir.

- İslâm'ın temel esasları kaçtır?

- İkidir

1) İmânın şartları,

2) İslâmın şartları,

 Her müslümanın bilmesi gereken farzlar diye özetlenen bilgiler bu iki esas içinde yer almaktadır. Birkimse İmân'ın ve İslam'ın şartlarını bilirse ve bildiğiyle amel ederse makbul bir müslüman olur.

- İmânın şartlarını söyleyip izah edebilir misiniz?

- İmânın şartı altıdır:

1) Allah'a İmân,

2) Meleklere İmân,

3) Kitaplara İmân,

4) Peygamberlere İmân,

5) Ahiret gününe İmân,

6) Kadere İmân.

 

- İslâm'ın şartlarını söyleyip izah edebilir misiniz?

- İslam'ın beş şartı vardır.

1) Kelime-i Şehâdet getirmek,

2) Namaz kılmak,

3) Oruç tutmak,

4) Zekât vermek,

5) Hacca gitmek.

Şimdi bunları sırasıyla özetleyip, ayrı ayrı izah edelim.

 

İmânın şartları

 

1. Allah'a İmân:

Aklı başında olan ve ergenlik çağına gelen her insana Allah'a İmân farzdır. Allah, zâtı sıfatlarıyla bilinir. Allah'ın sıfatları zâti ve sübûti olmak üzere ikiye ayrılır. Şöyle özetleyebiliriz:

Zâti sıfatlar 6 tanedir:

1) Vucud: Allah vardır.

2) Kıdem: Varlığının başlangıcı yoktur.

3) Beka:  Varlığının sonu yoktur.

4) Vahdâniyet:  Allah (cc) bir'dir.

5) Muhalefet'ün lil-Havadis: Yaratılanların hiç birine benzemez.

6) Kıyam Binefsihi: Varlığının kendisinden olması, başkasına muhtaç olmamasıdır.

 

Sübûti sıfatları 7 tanedir:

1) Hayat: Allah diridir.

2) İlim: Bilendir.

3) Basar: Görendir.

4) Semi: İşitendir.

5) İrâde: Dileyendir.

6) Kelâm: Söyleyendir.

7) Tekvin: Yaratan, öldüren dirilten, rızık veren, nimete erdiren azaba, uğratandır.

 

2. Meleklere İmân:

Melekler gözle görülmeyen varlıklardır. Nurdan yaratılmışlardır. Peygamberler ve veliler onları görebilirler. Melekler yemezler-içmezler, erkeklik ve dişilikleri de yoktur. Her yerde bulunurlar ve diledikleri şekle girebilirler.

Melekler, günlük hayatımızı ânı anına kaydederler. Hareketlerimizi görünmeyen bir filme; seslerimizi görünmeyen bir şeride tesbit ederler. Böylece, hayat dosyalarımızı âhiret gününde tetkik edilmek üzere hazırlamış ve düzenlemiş olurlar.

Dört büyük melek vardır ve vazifeleri şunlardır:

1) Cebrâil: İlâhi hükümleri peygamberlere ulaştıran melektir.

2) Azrail: Eceli gelenlerin ruhlarını alır.

3) Mikâil: Tabiat hadiseleriyle görevlidir.

4) Isrâfil: Dünya hayatının sonunu ve mahşer halinin başlangıcını ilân etmekle vazifelidir.

 

3. Kitaplara İmân:

Cenâb-ı Hak (cc), insanları doğru yola iletmek için Cebrâil Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberlere kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar:

a) Büyük olanlar,

b) Küçük olanlar, diye ikiye ayrılır.

Küçük olanlara "Suhuf" da denir ki, bunlar yüz sahifedir.

Bu yüz sahife şu Peygamberlere gönderilmiştir:

Âdem Aleyhisselam'a: 10 sahife

Şit Aleyhisselam'a: 50 sahife

İdris Aleyhisselam'a: 30 Sahife

İbrahim Aleyhisselam'a: 10 sahife gönderilmiştir.

Büyük kitaplar da şu peygamberlere gönderilmiştir:

Musa Aleyhisselam'a: Tevrat

Davud Aleyhisselam'a: Zebur.

İsa Aleyhisselam'a: İncil

 

Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim, gönderilmiştir.

Allah'ın göndermiş olduğu bu kitapların hükümleri Kur'an-ı Kerim hariç diğerleri muayyen bir zaman için olmuş, yeni bir kitap gelince önceki kitabın hükmü ortadan kalkmıştır. Bu durum Hz. Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed (sav)'e kadar devam etmiştir. Hz. Muhammed (sav) son peygamber olduğu için kitabımız Kur'an-ı Kerim de son kitaptır. O'nun hükmü kıyamete kadar geçerlidir. diğer kitapların hükmü yürürlükten kalkmıştır. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize 40 yaşında iken gelmeye başladı. 23 senede tamamlandı. İçinde 114 süre, 6666 ayet vardır. Kur'an'ın bütün ayetlerin ezbere bilene hafız denir.

Kur'an Arapça gönderilmiştir. Arap alfabesiyle yazılır. Kur'an diğer alfabelerle yazılmaz. Türkçe, ingilizce, almanca, fransızca vb. alfabelerle yazılması mümkün değildir. Sizin de elinize baten türk alfabesiyle yazılmış "Yâsin, Tebâreke, Amme" veya Kur'an'ın tamamı geçebilir. Bunları okumak katiyyen günahtır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. O'nun yazılışı da okunuşu da vahyedildiği gibi olacaktır.

Kur'an okumak çok kolaydır. Arzu edenler çok kısa zamanda bunu başarabilirler. Kur'an-ı Kerim'in türkçe tercümesi yapılmıştır. Geniş açıklamalı tefsirler de yazılmıştır. Ancak bunların hiçbiri Kur'an yerine geçmez.

Kur'an dünya tarihinde en büyük inkılâbı yapan kitaptır. O'na dil uzatanlar ancak akılsızlardır.

 

4.Peygamberlere İmân:

Allah (cc) insanlara hakkı ve hakikatı öğretmek, tehvid yoluna iletmek için insanların içinden peygamberler seçmiştir. Bu peygamberlerden bazılarına kitap gönderilmiş, bazılarına gönderilmeyip önceki peygamberlere gelen kitabın esaslarının takip edilmesi emredilmiştir. Kitap gönderilen peygamberlere "Rasul" gönderilmeyenlere "Nebi" denir.

Peygamberlerin kesin sayısını Allah (cc) bilir. Bizim bildiğimiz Kur'an'da ismi geçen 28 peygamber vardır.

Ilk peygamber Hz. Adem (as), son peygamber Hz. Muhammed (sav)'dir. Bu ikisinin arasında sayısını ancak Allah'ın bildiği miktarda peygamberler gelmiştir. Biz bütün peygamberlere İmân ederiz, hak olduğuna inanırız. Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in ümmetiyiz. Bundan sonra da başka bir peygamber gelmeyecektir.

 

5. Ahiret gününe İmân:

İmânın beşinci temeli ahiret hayatına inanmaktır. Dünyada gelen herkes ömrü bitince ölür. Toprağa gömülür. Toprak altında geçen zamana kabir hayatı denir.

Dünyanın da ömrü vardır. Dünya ve dünyadakilerin sonu kıyamettir. Kıyamet, her şeyin ölmesidir. Kıyamet, meleklerden Isrâfil (as)'ın "sûr" denilen mahiyetini ancak Allah'ın bildiği bir şeyi yine Allah'ın emriyle üflemesiyle gerçekleşecek. Bu ses ile her şeyin hayatı sona erecek. Aynı melek aynı sesi bir daha duyuracak, kainata baştan beri gelen bütün canlılar dirilecek. Ahiret hayatı da böylece başlayacak. Ahiret hayatının sonu da olmayacak.

Dünya hayatının hesabı ahirette sorulacak. Iyi amel işleyenler cennete girip mükafatlanacak, kötü amel işleyenler cehenneme girip cezalandırılacaktır.

 

6. Kadere İmân:

Kadere, hayır ve şer'in Allah'tan olduğuna İmân, İmânın altıncı şartıdır.

Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri de ilimdir. Işte Rabbi'mizin her şeyi daha önceden takdir edip bilmesine "Kader," O'nun bildiği bu işin zamanı geldiğinde meydana gelmesine "Kazâ" denir.

Gerçek mü'min, bu altı şarta şeksiz, şüphesiz inanmak mecburiyetindedir. Şüphesi olan kâfir olur.

İslâm'ın şartları

1. Kelime-i Şehâdet getirmek:

Kelime-i Şehâdet şudur: "Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü."

Manası: (Ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilâh yoktur;  Muhammed (sav) O'nun kulu ve Resûlüdür.)

2. Namaz kılmak:

Namaz nedir? Namaz dinin direğidir. Akıllı, buluğa eren her müslüman yapmak

mecburiyetinde olduğu Allah'ın kesin emridir.

3. Oruç tutmak:

Ramazan ayı gelince akıllı, buluğa eren müslümanlara farzdır. Haftanın pazartesi, perşembe günleri, kameri ayların 13, 14 ve 15'inci günleri oruç tutmak Peygamber (sav) Efendimizin sünnetidir.

4. Zekât vermek:

Zekat, zengin müslümanlara farzdır. Fakir müslümanlara farz değildir.

5. Hacca gitmek:

Hacc, zengin müslümanlara farzdır. Fakir müslümanlara farz değildir.