KUR'AN-I KERİM MEALİ

Elmalı' M.Hamdi YAZIR 

ELMALILI HAMDİ YAZIR

(1878-1942)

Antalya'nın Elmalı kazasında doğdu. Aslen Burdur'un Gölhisar kazasına bağlı Yazır köyünden olan babası Numan efendi, küçük yaşta köyünden ayrılıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve şer'iyye mahkemesinde başkâtip olmuştur. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını da Elmalı'da tamamlayan Yazır, tahsiline devam etmek için on beş yaşında iken dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul'a gitti. Orada dönemin büyük bilginlerinden olan Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den icazet aldı.

Hamdi Yazır, 1918'de Darü'l-Hikmet'il-İslâmiyye Azalığına, kısa bir süre sonra da Reisliğine tayin edildi. 1. Dünya Harbini müteakiben bir müddet Evkaf Nazırlığı'nda bulundu ve bu sırada senatör oldu. Süleymaniye Medresesi Mantık müderrisi iken, Cumhuriyetin ilanı ile memuriyet yaptığı kurumlar lağvedilince evine çekildi. İlmî tetkik ve incelemelerle meşgul oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Diyanet İşleri Reisliği'ne bir Kur'an tercüme ve tefsiri hazırlatmak görevi verilmişti. Bu hizmet önce İstiklal Marşı Şairimiz Mehmed Akif Ersoy Bey'den istendi. Akif'in bir müddet çalıştıktan sonra, özür beyan ederek görevi bırakması üzerine, teklif Hamdi Yazır Efendi'ye götürüldü. Teklif, tarafından kabul edilerek işlerini bıraktı ve tefsir yazmaya başladı. "Hak Dini Kur'an Dili" adını verdiği 9 ciltlik eserini sağlığında tamamlamaya muvaffak oldu. Bu eser Hamdi Efendi'ye haklı bir ün kazandırdı.

Bunun dışında yayınlanmış tercüme ve çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Ülkemizin nadiren yetiştirdiği, millet olarak kendisiyle iftihar ettiğimiz bir ilim adamıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır, 27 Mayıs 1942 tarihinde vefat etmiştir.