Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

AİLE HAYATI

EVLİLİK ÖNCESİ

792.     Kendisine dünür gidilip de karar aşamasında olan ya da söz kesilen bir kadına bir başkası evlilik teklifinde bulunabilir mi?

793.     Nişanlıların rahat görüşebilmek için nikâh kıymaları uygun mudur?           

794.     Nişan sırasında kıyılan nikâh, nişanın bozulmasıyla sona erer mi?

EVLİLİK (NİKÂH)

795.     Evlenmenin dinî hükmü nedir?

796.     Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

797.     Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? 

798.     Ehli kitaptan biri ile evlenilebilir mi?

799.     Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi?

800.     Nikâhın tescili şart mıdır?

801.     Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır?

802.     Nikâhta şahitliğin hükmü nedir?

803.     Velisiz kıyılan nikâh geçerli midir?

804.     Gizli nikâhın hükmü nedir?

805.     Tehdit altında yapılan nikâh akdi geçerli midir?

806.     Anne baba veya diğer velilerin tehdidiyle yapılan nikâh geçerlimidir?

807.     Mehir ne demektir?

808.     Kadın hangi durumlarda mehir alamaz?

809.     Mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağışından   dönebilir mi?

810.     Mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü nedir?

811.     Kadın mehir olarak mal olmayan bir şey isteyebilir mi?

812.     İki bayram arasında evlenmek caiz midir?

813.     Kayıp olup da hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kişinin eşi başkasıyla evlenebilir mi?

814.     Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

815.     Otuz iki farzı bilmeyen bir kişinin nikâhı geçersiz olur mu?

816.     Âdetli iken nikâh kıydırılabilir mi?

817.     Ehli kitaptan olan kadının nikâhı nasıl kıyılır? Şahitlerin Ehli kitaptan olmaları caiz midir?

818.     Cuma geceleri bazı camilerde yapılan nikâh tazelemenin hükmü nedir?

819.     Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikâhı düşer mi?

820.     Hz. Peygamber’in (s.a.s.) çok evliliği nasıl izah edilebilir?

821.     “Müt’a nikâhı” ne demektir, hükmü nedir?

822.     Düğünde eğlenmenin hükmü nedir?

SÜT EMZİRME (RAD’)

823.     Süt haramlığının delili nedir? Süt akrabalığının oluşma şartları nelerdir?

824.     Çocuğun süt gelmeyen memeyi emmesiyle süt akrabalığı gerçekleşmiş olur mu?

825.     Bir kadının başka başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk sütkardeş olur mu?

826.     “Süt bankası”ndan alınan sütle süt hısımlığı oluşur mu? Süt bankasındaki sütlerin karışmış olması hükmü etkiler mi?

827.     Bir kadının sütünün inek, koyun veya keçi sütü ile karıştırılıp bir çocuğa içirilmesiyle süt hısımlığı gerçekleşmiş olur mu?

828.     Göze veya kulağa damlatılan sütten dolayı süt akrabalığı meydana gelir mi?

829.     Süt sebebiyle oluşan mahremiyette ölçü nedir?

830.     Bir kimse sütbabasının diğer hanımından olan çocuğuyla evlenebilir mi?

831.     Bir kimse kardeşinin sütkardeşiyle evlenebilir mi?

832.     Sütkardeş oldukları evlendikten sonra anlaşılan çiftlerin durumu ne olacaktır?

833.     Ücretle sütanne tutmak caiz midir? Çocuğun ailesinin sütanneye karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?

834.     Bir kimsenin sütannesine karşı ne gibi görevleri vardır?

835.     Gayrimüslim kadının, bir müslümanın çocuğunu emzirmesinde sakınca var mıdır?

BOŞANMA (TALAK)

836.     Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?

837.     Boşanma esnasında şahit bulundurmak gerekir mi?

838.     ‘Boşarım’ demekle boşanma meydana gelir mi?

839.     “Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü nedir?

840.     “Üçten dokuza boş ol” diyen kişinin eşi kaç talakla boşanmış olur?

841.     Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi?

842.     Kadının, “ben ayrılmak istiyorum.” deyip, erkeğin de “peki” demesiyle boşama meydana gelir mi?

843.     Boşamada kullanılan sözler dille söylenmeden zihinden geçirilmekle boşama gerçekleşir mi?

844.     Bir kimsenin, boşamayı başka birinin fiiline bağlaması durumunda hüküm ne olur?

845.     Şartlı boşamada şart gerçekleşmeden önce boşamanın bağlandığı şarttan vazgeçilebilir mi?

846.     Boşamadığı hâlde kasten yanlış beyanda bulunarak eşini boşadığını söylemenin hükmü nedir?

847.     Niyeti boşama olmadığı hâlde eşe karşı tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanma hâlinde boşanma gerçekleşir mi?

848.     Bir erkek hanımına “Sen benim anam bacımsın” derse, bu boşama olur mu?

849.     Zifaf olmadan boşamanın hükmü nedir?

850.     Henüz zifafa girilmeyen eş peş peşe üç kere boşanırsa kaç boşama (talak) meydana gelir?

851.     Şaka olarak “boş ol” demekle boşama gerçekleşir mi?

852.     Öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir?

853.     Sarhoş iken yapılan boşama geçerli midir?

854.     Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşamak geçerlimidir?

855.     Kadını âdetli iken boşamak geçerli midir?

856.     Kadını gıyabında boşama geçerli midir?

857.     Şizofreni hastasının boşaması geçerli midir? Kadın böyle bir eşten boşanabilir mi?

858.     Resmî nikâhı bulunmayan evli bir kadın nasıl boşanabilir?

859.     Koca evliliğin gereklerini yerine getirmiyorsa kadın boşanma talebinde bulunabilir mi?

860.     Geçimsizlik, kadın için bir boşanma sebebi sayılır mı?

861.     Bir kimsenin, çocuğu olmayacağını bildiği hâlde bunu evleneceği kimseden gizlemesi diğer eş için boşanma sebebi sayılır mı?

862.     Çocuk sahibi olamamak boşanma sebebi sayılır mı?

863.     Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen de boşanmış olurlar mı?

864.     Dinen gerçekleşen boşamadan sonra mahkemede verilen boşanma kararı yeni bir talak sayılır mı?

865.     Kişinin eşini boşadığını değişik zaman ve mekânlarda başkalarına söylemesi ayrı bir boşama sayılır mı?

866.     Dinden çıkmayı gerektiren sözleri (Elfazı küfrü) söylemenin nikâha etkisi nedir?

867.     Dil alışkanlığıyla Allah, Kur’an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikâha zarar verir mi?

868.     Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen eşlerin nikâhları zarar görür mü?

869.     Ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliğini dinî nikâhla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşlar helal midir?

870.     Maddi çıkarlar elde etmek için boşanmak caiz midir?

871.     Mahkeme sonuçlanmadan önce boşanma davasından vazgeçilirse evliliği sürdürmenin bir sakıncası olur mu?

872.     İddet ne demektir?

873.     Bâin talakla boşanıp iddet beklemekte olan bir kadını yeniden boşamak geçerli midir?

874.     Bir veya iki talakla boşanmış olan bir kadın iddet süresinin sona ermesinden sonra başka bir erkekle evlenebilir mi?

875.     Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?

876.     Bâin talakla boşanan kadın başka bir erkekle evlenebilir mi?

877.     Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?

NAFAKA, TAZMİNAT VB. KONULAR

878.     Boşanan kadının mali hakları nelerdir?

879.     Mahkemenin hükmettiği tazminatı almak caiz midir?

880.     Kıdem tazminatı almak caiz midir?

881.     Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını rızası olmadan alabilir mi?

882.     Boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir?

883.     Boşanmadan sonra çocukların velayeti kime verilir?

884.     Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?

885.     Bir erkek evli olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür?

EVLAT EDİNME

886.     Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?

887.     Koruyucu aile kapsamında himayeye alınan çocuklar için devletin ödediği paranın alınmasında dinen bir sakınca var mıdır?

 


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.81 saniye 15,100,323 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024