Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

ZEKÂT VE SADAKAİ FITIR

ZEKÂTIN MAHİYETİ, HÜKMÜ VE ZEKÂTA TÂBİ MALLAR

390.     Zekât nedir?

391.     Zekât ne zaman farz kılınmıştır? Zekâtın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?

392.     Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?  

393.     Havâici asliyye (aslî ihtiyaçlar) nedir?

394.     Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? 

395.     İhtiyaç için kullanılan araçgereç ve malzemelere zekât düşer mi?   

396.     Babası ile birlikte oturan kimse zekât ile mükellef midir?

397.     Büluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?

398.     Bir öğrencinin burs olarak aldığı para nisap miktarına ulaşırsa zekât vermesi gerekir mi?

399.     Kira gelirleri zekâta tâbi midir?

400.     Ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmaz mallar için zekât vermek gerekir mi?

401.     Ticaret malının zekâtı nasıl hesaplanır?

402.     Ticaret malının zekâtı kendi cinsinden ödenebilir mi?

403.     Kâğıt paraların/banknotların zekâtı verilir mi?

404.     Altın ticareti yapan bir kimse zekâtını nasıl verir?

405.     Farklı ayarda altını bulunan kimse zekâtını nasıl hesaplar?

406.     Kadınların, ziynet eşyasından zekât vermeleri gerekir mi?

407.     Hayvanların zekâtı, para olarak da verilebilir mi?

408.     Emlakçı, kendi mülkiyetindeki gayrimenkullerin zekâtını vermekle yükümlü müdür?

409.     Üretim araçları için zekât vermek gerekir mi?

410.     Hisse senetleri için zekât vermek gerekir mi?

411.     Şirket ortakları nasıl zekât verirler?

412.     Öşür ne anlama gelir, dinî dayanağı nedir?

413.     Toprak ürünlerinin zekâtı nasıl verilir?

414.     Çay ve pancar gibi ürünlerden zekât vermek gerekir mi?

415.     Öşrü verilen mahsul elden çıkarılmayıp muhafaza edilirse ve üzerinden bir sene geçerse, bu mahsule yeniden zekât ve öşür gerekir mi?

416.     Kamış ve ot gibi kendiliğinden yetişen ürünler için öşür gerekir mi?

417.     Telef olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi?

418.     Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı? 

419.     Ekilmesi için başkasına verilen tarlanın öşrü kim tarafından verilir?

420.     Vergi, zekât yerine geçer mi?

421.     Gayrimeşru yolla sağlanan kazançtan zekât vermek gerekir mi?

422.     Alacağın zekâtını vermek gerekir mi?

423.     Vadeli alacağa dair bir çek veya senet zekât olarak verilebilir mi?  

424.     Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

425.     Zekât, vekâlet, havale, EFT vb. yollarla ödenebilir mi?

426.     Zekât taksitle ödenebilir mi?

427.     Zekât, vaktinden önce verilebilir mi?

428.     Önceki yıllara ait zekâtını vermeyen bir kimse daha sonra zekât borçlarını nasıl öder?

429.     Zekât yükümlüsü bir kimse, zekâtını vermeden fakir düşse ve vefat etse, zekât sorumluluğu düşer mi?

ZEKÂTIN VERİLECEĞİ YERLER         

430.     Zekât kimlere verilir?

431.     Zekât kimlere verilmez?

432.     Sütanne ve sütbabaya zekât verilir mi?

433.     Fakir kardeşe zekât verilebilir mi?

434.     Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekât verilebilir mi?

435.     Damat ve geline zekât verilebilir mi?

436.     Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir mi?

437.     Evlat edinilen (bakımı üstlenilen) çocuğa zekât verilebilir mi?

438.     Geçimini maaş veya ücretle sağlayanlara zekât verilebilir mi?

439.     Zekât âyetinde geçen “fî sebîlillah”ın kapsamına okullar, Kur’an kursları, camiler ve benzeri hayır kurumları girer mi?

440.     Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilebilir mi?

441.     Fakir ve yoksul kimselerin sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekât verilebilir mi?

442.     İçki, kumar gibi haramları işleyen kimseye zekât ya da fitre verilebilir mi?

443.     Zekât gayrimüslimlere verilebilir mi?

444.     Sünnet ettirmek veya evlendirmek için fakire harcanan para zekât yerine geçer mi?

445.     Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aşevlerinde dağıtılan yemekler zekât ve fitre yerine geçer mi?

446.     Fakir kiracıdan alınacak kira bedeli, alınmayarak zekâta sayılabilir mi?

447.     Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi?

448.     Ağaç dikme kampanyası için harcanan paralar zekât yerine geçer mi?

449.     Bir firma, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekât yerine sayabilir mi?

450.     Zekât verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir?

SADAKA-İ FITIR

451.     Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?

452.     Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür?

453.     Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

454.     Fıtır sadakasının buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur?

455.     Fıtır sadakası cami inşaatı için verilebilir mi?

456.     Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

457.     Yurt dışında yaşayan kişi, fıtır sadakasını bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir?

 


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 14,860,295 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024