Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

HAC ve UMRE

HACCIN FARZİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE UMRE

552.     Hac ayları hangileridir?

553.     Hac kimlere farzdır?

554.     İmkân bulup Kâbe’yi gören veya umre yapan kişiye hac farz olur mu?

555.     Hac ibadetinin ifası için nisap miktarı mala sahip olma şartı var mıdır?

556.     Hacca gittiği takdirde çocuklarını bırakacak güvenli bir yeri olmayan kimse hacca gitmek zorunda mıdır?

557.     Evlenme çağında bekâr çocuğu bulunan kişi hacca gitmeyi erteleyebilir mi?.

558.     Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?

559.     Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı?

560.     İfrad haccı ne demektir ve nasıl yapılır?

561.     Temettu haccı ne demektir ve nasıl yapılır?.

562.     Kıran haccı ne demektir, nasıl yapılır?

563.     Temettu haccı yapacak kişinin, umreyi yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar başka bir umre yapması caiz midir?

564.     Kudüm tavafını yapan kişi, bu haccını temettu veya kırana çevirebilir mi?

565.     Kıran haccına niyet eden kişi, tavaf ve sa’y yapmadan niyetini değiştirip temettu haccına dönüştürebilir mi?

566.     Temettu haccı için umreye niyet eden kişi, haccını kırana dönüştürebilir mi?

567.     Temettu veya kıran haccına niyet eden bir kimse kurban kesme imkânına sahip olduğu hâlde bunun yerine oruç tutabilir mi?

568.     Uzak ülkelerden gelenlerin Arafat vakfesinden önce veya sonra Mekke’de bulundukları süre içinde seferîlik durumları        nedir?

569.     Kurban bayramının Suudi Arabistan’da Türkiye’den önce veya sonra başlaması hâlinde yapılan hac ibadeti geçerli olur mu?

570.     Hacca görevli olarak giden kişinin hac borcu düşer mi?

571.     Hac ibadeti üzerine farz olan bir kimse, bu vazifesini yapmadan vefat ederse, varisleri bu durumda ne yapmalıdırlar?

572.     Kur’a sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlere başvurmak caiz midir?

573.     Hac ve umre görevlerini yaparken belli duaları okumanın hükmü nedir?

574.     Hacca giderken helallik almanın dinî hükmü nedir?

575.     Hac yapan kimsenin bütün günahlarının affedileceğine dair rivayetler sahih midir?

576.     Haccı ekber ve haccı asğar ne demektir?      

577.     Veda haccı ve veda hutbesi nedir?   

578.     Kurban bayramı günlerinde umre yapılabilir mi?

579.     Umre yapmak üzere ihrama girip Mekke’ye gelen kişi sağlık sorunları sebebiyle umresini erteleyebilir mi?           

580.     Mekke ve Medine’nin kutsallığına inanarak oralardan toprak veya taş getirmenin bir sakıncası var mıdır?

581.     Mescidi Nebevî’de kırk vakit namaz kılmanın hükmü nedir?         

İHRAM VE MÎKÂT          

582.     Her umre için mîkâta gitmek gerekir mi?                 

583.     Cidde mîkâtın içinde midir, âfâkîler Cidde’de ihrama girebilir mi?

584.     İhram namazının hükmü nedir?

585.     İhramsız olarak Mekke’ye girmenin hükmü nedir?

586.     Umre ihramına girdiği hâlde, henüz tavaf ve sa’y yapmadan mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişinin ne yapması gerekir?

587.     İhramlı kimsenin dikilmiş elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda ne yapması gerekir?

588.     Hasta olduğu için tavaf ve sa’y yapmadan bir gün süreyle elbise giymiş olan kişinin ne yapması gerekir?

589.     İhramdan çıkma aşamasına geldiği hâlde tıraş olmadan elbise giyen kişiye ne gerekir?

590.     Hac için ihrama girdikten sonra hac menâsikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan kimsenin ne yapması gerekir?

591.     İhramlı iken tıraş olan veya kasık ya da koltuk altlarındaki tüyleri temizleyen kişiye ne gerekir?

592.     İhramlı iken sakal tıraşı olan kişinin ne yapması gerekir?    

593.     İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?

594.     Hacda kurban kesmeden önce tıraş olana ceza gerekir mi? 

595.     Umre tavafını yapıp sa’yini tamamlamadan tıraş olup ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir?

596.     Tavaf yapmaksızın sa’y yapan ve tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir?

597.     Tavaf ve sa’y yapmadan tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir?

598.     Umrenin tavaf ve sa’yini yapıp tıraş olmayı unutan kimse ne yapmalıdır?

599.     Tavaf ve sa’yi yapıp tıraş olmayı geciktiren kişiye herhangi bir ceza gerekir mi?

600.     İhramdan çıkacak konuma gelen bir kimseyi ihramlı olan bir kişi tıraş edebilir mi?

601.     Vakti geldiğinde sakal tıraşı ile ihramdan çıkılır mı?

602.     İhramlının saç kremi vb. şeyleri kullanmasının hükmü nedir?

603.     İhramlı kimse banyo yaparken ve çamaşır yıkarken sabun veya deterjan kullanabilir mi?

604.     İhramlı kişinin giymesi gereken ayakkabı nasıl olmalıdır? Bu kimse ökçesi kemerli terlik giyebilir mi?

605.     Kıran haccına niyet etmiş olan kimse, ihram yasağı işlediği takdirde ceza miktarı değişir mi?

TAVAF VE SA’Y

606.     Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır?

607.     Ziyaret tavafı ihramsız yapılabilir mi?

608.     Tavafın şavtlarının eksik yapılması durumunda ne gerekir?

609.     Tavaf esnasında abdesti bozulan kişinin ne yapması gerekir?

610.     Haremi Şerif’e girip çıkarken veya tavaf yaparken eli kadına değen kimsenin abdesti bozulur mu?

611.     Umre tavafını yaparken abdesti bozulan, fakat abdestinin hangi şavtta bozulduğunu bilmeden hem tavafı hem de sa’yi tamamlayan kimsenin ne yapması gerekir?

612.     Umre tavafını abdestsiz yapan veya yaparken abdesti bozulup yeniden abdest almadan tavafa devam edip tamamlayan kişinin ne yapması gerekir?

613.     Umre veya ziyaret tavafı esnasında eli, burnu veya başka bir yeri kanayan bir Hanefî, o esnada Şâfiî mezhebini taklit edebilir mi?

614.     Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir    mi?

615.     Tavaf, geri geri yürüyerek yapılırsa geçerli olur mu?

616.     Tavaf namazı nerede kılınır?

617.     Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf yapılabilir mi?

618.     Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu?

619.     Sabah namazından sonra tavaf namazı kılınır mı?

620.     Hac veya umre için Mekke’de bulunanlar, umre yaptıktan sonra kalan günlerde yeni bir umre yapmayı mı, yoksa bunun yerine nafile tavafı mı tercih etmelidirler?

621.     Sa’yin şavtlarını eksik yapan kişiye ne gerekir?

622.     Geçerli olmayan bir tavaftan sonra sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir?

623.     Sa’y esnasında abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır?

624.     Bir mazereti olmadığı hâlde tekerlekli sandalyeye binerek sa’y yapan kimsenin sa’yi geçerli midir?

625.     Sa’yden sonra kılınması gereken bir namaz var mıdır?

626.     Umrenin tavaf ve sa’yini tamamlayan ancak henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan önce cinsel ilişkide bulunan eşlere ne gerekir?

627.     Haceri Esved’in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir?

HACDA ŞEYTAN TAŞLAMA VE KURBAN KESME

628.     Akabe cemresi bayramın ilk günü gece yarısından önce taşlanabilir mi?

629.     Vaktinde atılamayan taşların kazası nasıl yapılır?

630.     Mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kimsenin ne yapması gerekir?

631.     Hacda kurban ne zaman kesilir?

632.     Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?

633.     Hac ibadetini yapan kişi, ayrıca memleketinde de kurban kesmekle yükümlü müdür?

HACCA BEDEL GÖNDERMEK

634.     Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir?

635.     Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi?

636.     Bir kimse aynı yıl içinde hem kendisi için asaleten, hem de başkası için vekâleten hac yapabilir mi?

637.     Hac yapmaya sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi, vekâleten hac yaptırmak yerine, bu parayı sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu?

638.     Hacca bedel gönderilirken, vekilin, bedel gönderen kişinin kendi memleketinden gitmesi şart mıdır? Mekke veya Medine’de yaşayan biri vekil olarak tutulabilir mi?

639.     Arafat’tan önce komada olup ölmek üzere olan hacı adayı için bulunduğu yerden bedel tayin edilebilir mi?.

640.     Bedel hac için gelen kimse hangi hacca niyet etmelidir?

641.     Temettu haccı yapmak üzere vekil olan kimse, umreyi kendisi için yaparsa ne gerekir?

642.     Bedel olarak hacca giden kişi kendi adına kurban kesmeli midir?

643.     Hacca görevli gidip, masrafları ilgili kurum tarafından karşılanan görevli aynı zamanda başkası adına vekâleten hac yapabilir mi?

HAC VE UMREDE KADINLARLA İLGİLİ BAZI KONULAR

644.     Evli bir kadın, kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi?

645.     Menopoz dönemindeki kadından gelen akıntı hac veya umre görevlerini yerine getirmesine engel olur mu?

646.     Bir kadın, âdetli veya lohusa olduğu için ihrama girmeden mîkâtı geçip Mekke’ye girerse ne yapmalıdır?

647.     Temettü veya Kıran haccına niyet eden bir kadın özel hâli sebebiyle umresini yapamazsa, doğrudan Arafat’a çıkabilir mi?

648.     Âdetli olarak Arafat’a çıkan bir kadın, Arafat ve Müzdelife vakfelerinden sonra şeytan taşlayıp ihramdan çıkabilir mi?   

649.     Âdet geciktirici hap kullandığı hâlde yine de leke gören bir kadın umre veya ziyâret tavafını yapabilir mi?

650.     Özel hâlinde iken umrenin tavaf ve sa’yini yapıp, saçını keserek ihramdan çıkan kadının ne yapması gerekir?

651.     Normal âdeti bittiği hâlde âdetin azami süresi bitmeden hac veya umre menâsikini yapıp saçını keserek ihramdan çıkan bir kadın daha sonra leke görürse ne yapması gerekir?

652.     Âdeti bitmeden Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kadın bu hâliyle ziyaret tavafını yapabilir mi?

653.     Kafilesi Mekke’den ayrılacak olan bir kadının özel hâli sebebiyle “veda tavafı” yapamaması durumunda ceza gerekir mi?

654.     Bir kadın ihramlı iken elbise değiştirebilir mi?

655.     Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler?

 


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 14,859,971 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024