Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

KURBAN  KURBANIN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

656.     Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

657.     Kurbanın dinî dayanağı nedir?

658.     Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

659.     Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı,gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

660.     Ailede zengin olan karıkocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?

661.     Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

662.     Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

663.     Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? 

664.     Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

665.     Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

666.     Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

667.     Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

668.     Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?

669.     Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?

670.     Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi?

671.     Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir?

672.     Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?

673.     Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

674.     Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi?

675.     Dişi ya da erkek hayvandan hangisinin kurban edilmesi daha faziletlidir?

676.     Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı var mıdır?

677.     Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?

             KURBAN ÇEŞİTLERİ

678.     Akîka kurbanı nedir? 

679.     Şükür kurbanı ne demektir?  

680.     Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır?

681.     Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?

             KURBAN KESEN İLE İLGİLİ KONULAR

682.     Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat kurban kesmiş midir?

683.     Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

684.     Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

685.     Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?

686.     Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

687.     Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

688.     Taksitle kurban alınabilir mi?

689.     Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?  

690.     Bir kimsenin, oğlunun veya bir başkasının bağışladığı para ile kurban alıp kesmesi durumunda bu, kurban sayılır mı?

691.     Bir özür sebebiyle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü nedir?  

692.     Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?

693.     Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

694.     İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?

695.     Kurban kesmek üzere vekil kılınan kişinin kurbanı kesmediği öğrenilirse ne yapılması gerekir?

696.     Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

697.     İki büyükbaş hayvanın yediden fazla kişi tarafından hisseleri belirlenmeksizin kurban edilmesi ve kesildikten sonra etlerin karışık bir şekilde bölünerek hissedarlara dağıtılması hâlinde, yapılan bu işlem caiz olur mu?         

698.     Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir kısmının, sonradan bir başkasını kendi hisselerine dâhil etmeleri caiz midir?

699.     Vekâleten kurban kesen hayır kurumlan ve kendilerine ihtiyaç fazlası kurban eti verilenler, kesilen kurbanların etlerini satabilirler mi? Bu etleri daha sonra mislini almak üzere kasaplara verebilirler mi?

700.     Marketlerin, indirim kartı olanlara bir kurbanın aynı miktardaki hisselerini daha ucuz fiyata satmaları, kesilen kurbana zarar verir mi?

701.     Bir kişinin, marketin veya işletmenin henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/hissesini kurban olarak satması caiz midir?

KURBANLIK HAYVANLA İLGİLİ KUSURLAR

702.     Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

703.     Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?

704.     Sığırların iki yaşına gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu?

705.     İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri caiz midir?

706.     Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

707.     Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?

708.     Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

709.     Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi?

710.     Doğuştan boynuzu olmayan veya boynuzları kırık olan ya da doğumdan sonra boynuzları elektrikle köreltilen hayvanlar kurban olarak kesilebilir mi?

711.     Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın, kurban edildikten sonra hasta olduğunun anlaşılması ve etinin yenilmeyeceğine dair uzmanlarca karar verilmesi hâlinde, kurban dinen geçerli midir?

712.     Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi caiz midir?

713.     Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

714.     Sun’î tohumlama yoluyla üretilen hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca var mıdır?

 


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.17 saniye 14,859,722 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024