Kütübü Sitte

AMME SÛRESİ

 

ـ1ـ عن عكرمة. ]في قَوْلِهِ تعالى: وَكَأساً دِهَاقاً. قالَ: مَ‘ى مُتَتَابِعَةً[. أخرجه البخارى .

1.        (854)- İkrime (merhum), Amme suresinde geçen "(Müttakiler için)... dolu kadehler (vardır)" (34. âyet) âyetini "mütemâdiyen dolu kalan"  diye açıklamıştır. [Buharî, Menâkıbu'l-Ensar, 26.][1]


 

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/368.