Kütübü Sitte

FECR SÛRESİ

 

ـ1ـ عن عمران بن الحصين رَضِىَ اللّهُ عَنْهُما. قال: ]سُئِلَ رسولُ اللّهِ # عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. فقَالَ: هِىَ الصَّةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وَتْرٌ[. أخرجه الترمذى .

 

1. (863)- İmrân İbnu'l-Husayn (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a (Fecr suresinin baş tarafında geçen) "tek" ve "çift" tabiriyle ne kastedildiği sorulmuştu, şu cevabı verdi:

"Bunlar namazlardır. (Bildiğiniz gibi) bazısı çifttir, bazısı da tektir." [Tirmizî, Tefsir, Fecr, (3339).][1]

 

AÇIKLAMA:

 

Fecr suresine Cenab-ı Hakk bazı şeylere  kasemle başlar. Bunlar arasında "tek" ve "çif" de vardır. Ancak bunların ne olduğu hususunda açıklama yoktur. Şöyle ki:

"Andolsun fecre (sabah vaktine), on geceye, hem çifte, hem teke, gelip geçtiği dem geceye..." (1-4. âyetler).

Âyette geçen "tek" ve "çift" tâbirlerini, sadedinde olduğumuz rivayette Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) namazla tevil etmektedir. Dört veya iki rekatli namazlar çift grubuna girerler: Sabah, öğle, ikinci ve yatsı gibi... Üç rekatli namazlar da tek grubuna girerler: Akşam ve vitir namazları gibi. Hadisin sahih olması halinde Cenab-ı Hakk namazları kaseme mevzu yapmakla onların şânlarını yüceltmiş olmaktadır. Zira, İslâm ulemâsının ittifakla kabul ettikleri üzere, Kur'ân'daki kasemler, şânı yüce, ehemmiyeti fazla, dikkatlerin çekilmesi gereken mühim şeyler üzerine yapılmıştır. Hadisteki zayıflık, âlimlerin başka te'vil ihtimalleri üzerinde durmalarına da imkân tanımıştır. Bu sebeple şöyle te'vil yapanlar da olmuştur: "Bu tek ve çiftten murad çift ve tek bütün eşyadır: İmanküfür, hidâyetdalâlet, saâdetşekâvet, gecegündüz, sema-arz, karadeniz, güneş-ay, cinler-insanlar..." keza şöyle de denmiştir: "Gecelerin tekleri ve çiftleridir." Şöyle de denmiştir: "Çift: arefe  günüdür, kurban günüdür; tek kurban gününün gecesidir." Şöyle de denmiştir: "Çift Zilhicce'nin onu, tek üç gün süren Minâ günleridir." Şöyle de denmiştir: "Tek ve çiftle bütün sayılar kastedilmiştir, çünkü sayılar ya tektir ya da çift." Şu da denmiştir: "Çift hayvanlardır, çünkü erkekli dişilidirler; tek ise cansızlardır."

Başka teviller de mevcuttur. Hepsi de rivayete dayanmayan beşerî düşüncelerdir, doğruyu Allah bilir.[2]


 

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/382-383.

[2] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/383.