Kütübü Sitte

1- Mürtedler:

 

İster Müslüman ana-babadan büyümüş, isterse önceden kâfir iken sonradan Müslüman olmuş bulunan bir kimse, İslâm dinini terkedecek olsa buna mürted denir. İslâm fıkhında mürtede uygulanacak hükümler vardır.[1]


 

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/440.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2- Bağiler:

 

Daha çok siyasî maksadlı suç işleyenlere baği denir. Fakihlerce şöyle tarif edilmiştir: Baği, câiz olan bir te'vil ile haksız yere imama (devlet reisine, devlete) karşı gelen destek ve kudret (menea ve savlet) sahibi kimselerdir." Bununla ilgili ahkam da ayrıdır.[1]


 

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/440.

____________________________________________________________

3- Kuttâut-Tarik (Yol Kesenler):

 

Bunlar mü'minlerin daha ziyade mallarını ele geçirmek için eylem yapan kimselerdir. Yukarıda kaydedilen âyette bunların kastedilmediği,  âlimlerimizin çoğunluğunca kabul edilmiştir. Bu  sebeple burada onlar üzerinde biraz durmak istiyoruz[1]


 

[1] Bu kısım "İslâm Işığında Anarşi" adlı kitaptan aynen alınmıştır (s:329-333). İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/440.