Bu Kur'n, Allah'tan bakas tarafndan uydurulacak bir ey deildir. Ancak kendinden ncekinin dorulamas ve Kitabn aklamasdr. Onda asla phe yoktur. lemlerin Rabbi tarafndan (indirilmi) tir. (Yunus 37)
Gnn Ayeti
";
Vaaz Kategorileri
man Konular
badet Konular
Sosyal Konular
Ramazan Vaazlar
Dini Gnler ve Geceler
DB rnek Vaazlar
Genel Konular
islam ve Aile
Grev,Sorumluluk Ve Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazlar
Ana Men
ocuklar in
Kura'an reniyorm
Dinimi reniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve szlk
Osmanlca Szlk
slam Ansiklopedisi
Dini Szlk
Dini Terimler
Kk Lgat
ye Ad
Parola

ifremi unuttum - ye Ol
Haftann Sunu Vaaz
Sıkıntılar, güna...
Aile likilerinde H...
Mevlidi Nebi Peygam...
Hz. Peygamberin Aile...
Mevlid Kandili
Haftann Hutbesi
22.11.2019 Musibetle...
15.11.2019 Peygamber...
08.11.2019 Mevlid- ...
01.11.2019 Dnyevile...
25.10.2019 Dualarm...
Haftann Vaaz
Hz. Peygamberin Ei...
ilahi imtihan, Musib...
Tevekkl, Deprem ve ...
Bir retmen Olarak ...
Peygamberimiz ve Gen...
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Bal

        Bir eitim ve öretim yöntemi olarak Rasûl-i Ekrem, muhataplarn ferdî farkllklarn göz önünde tutar, her birinin anlay ve seviyesini, ruh halini ve ihtiyacn dikkate alarak farkl tavsiye ve muamelede bulunurdu.

         Örnek bir muallim olarak Hz. Peygamber,

         “Kim Allah’tan baka bir maksat için ilim örenir veya Allah’tan baka bir hedef peinde olursa cehennemdeki yerine hazrlansn!” uyarsnda bulunarak, elde edilen bilginin sorumluluu artrdn, onun doru yolda ve kamu yararna kullanlmas gerektiini hatrlatrd.

Dünya hayat�nda tabi tutulaca��m�z imtihan türünü seçme yetkisi bize ait olmad���na göre, bize dü�en, tabi tutuldu�umuz imtihanda elimizden geldi�i kadar�yla ba�ar� göstermeye çal��makt�r.

Deprem felaketlerinin televizyona yansyan görüntüleri insana dorudan Kuran'n tasvir ettii kyametin bu dehet sahnelerini çartryor. nsanolu böyle zamanlarda en çok kendi bann derdine düüyor. Çünkü insann en çok sevdii yine kendisidir. Ardndan çocuklar, akrabalar, yaknlar ve mal geliyor.

         Allah'a iman eden bir toplum oluturmay amaçlayan Hz. Peygamber (s.a.v.) ilme, eitim ve öretime büyük önem vermitir. Onun faaliyetlerinde ve sözlerinde bilgi, örenme, öretme, örenci ve öretmene verilen deer çok fazla yer tutar. Hadis literatüründe eitim ve öretime tevik eden yüzlerce ve buna karlk bilgisizlii ve cehaleti yeren çok sayda hadis mevcuttur.

        Peygamberimiz, çocuklara olan sevgisini bazen onlara dua ederek, bazen onlar kucaklayp öperek, bazen kucana oturtarak gösterirdi. Nitekim Üsâme b. Zeyd, Resûlullah'n (sav) kendisini bir dizine, Hasan' da öbür dizine oturtup, onlar barna bastn ve onlar için öyle dua ettini aktarmtr:

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّى أَرْحَمُهُمَا

“Allah'm, bu ikisine merhamet et! Ben de onlara merhamet ediyorum!”

En Son Hutbeler
22.11.2019 Musibetler Karsnda Mminin Tavr
15.11.2019 Peygamberimiz Ve Aile
08.11.2019 Mevlid- Nebi
01.11.2019 Dnyevilemek: Geici Olana Gnl Vermek
25.10.2019 Dualarmz Mehmetiimiz in
Kabe Canl
Online Ba
Hediyen Dnyann En Gzel Hediyesi Olsun
Gnn Hadisi
Kur'an- Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DB Kur'an Portal
lhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih ollak Hatim
F.ollak Grntl Hatim
shak Dani Hatim
5 Hafz OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
smail Bier Ok Takipli
114 Sure 114 Hafz
shak Dani Air
M.Nebevi mamlar
K. mami Shuraym Hatim
S.Hafzlar Grntl
Dnyaca nl Kariler
Kur'an International
Tefsir
Tefsir Klliyat
Elmal Tefsiri
Elmal Meali
Fizilali Kur'an
DB Kuran Meali
Kur'an- Nasl Anlayalm
Fkh
Reddul Muhtar-bn-i Abidin
Feteva-i Hindiyye
Fikhussunne
Mezhepler Aras Farklar
Detaylaryla Namaz
Hadis
Ktbs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazuzsalihin
Ell'l vel-Mercan
Hadis El Kitab
40 Hadis ve izah
Dini Kitaplar
P.Hayat Salih Suru
Kur'an ve Bilim
Gnmzde slam
Kssadan Hisse
Ehli Snnet Yolu
slam Tasavvufu
En Gzel rnek
Gybet Hastal
Adm Adm Kurtulu
Mesneviden ykler